Organització de les resolucions

Pas a pas de l'organització:
per gestionar i promoure  resolucions dels consells escolars
Posem al vostre abast tots els materials necessaris que puguin facilitar les vostres tasques perquè es pronunciïn els consells escolars sobre les retallades a l’educació.ABANS DEL CONSELL ESCOLAR
1.- Convocar una reunió extraordinària del consell escolar del centre i/o consultar als membres del consell escolar de cada centre perquè s’aprovi el pronunciament sobre la situació econòmica i funcional de l’educació.

EL DIA DEL CONSELL ESCOLAR
3.- Amb l’aprovació del consell escolar remetre la resolució al President de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Ensenyament i al Síndic de Greuges.
 
DESPRÉS DEL CONSELL ESCOLAR