Als i les membres del consell escolar


Benvolguts, benvolgudes

El dia 24 de febrer es van reunir representants de les organitzacions l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP), l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS), Comissions Obreres (CCOO), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya (FAPAC), la Federació d’Associacions de Pares d’Educació Secundària (FAPAES), la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRP), l’Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD), el Sindicat d'Estudiants (SE), el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Unió General de Treballadors (UGT), i la Unió Sindical de Treballadors/es de l’Ensenyament (USTEC-STEs), per compartir la preocupació per l’ensenyament públic a partir de les retallades pressupostàries i en temes de personal que s’estan produint des de fa temps.

Totes les organitzacions vam coincidir en valorar la gravetat de la situació, i la perspectiva de permanència en el temps d’un empobriment de l’educació dins del context de reducció general de l’estat del benestar.

En aquesta perspectiva, vam valorar la necessitat de generar aliances i capacitat d’actuació conjunta de totes les organitzacions que tenim interès en l’educació pública.

Totes les organitzacions vam coincidir també en la conveniència d’articular un discurs propositiu, un missatge de progrés, que dirigeixi les accions que emprenguem conjuntament, i que doni sentit a les actuacions reactives que caldrà emprendre necessàriament davant les polítiques que s’estan portant a terme.

Vam considerar prioritari dirigir-nos en primer lloc a les persones responsables del govern i del control de cada centre educatiu, a vosaltres que sou membres del consell escolar. Volem, en primer lloc, comunicar-vos la voluntat de les nostres organitzacions de treballar conjuntament. En segon lloc, esperem ampliar el debat i la participació en l’anàlisi de la situació i la generació de propostes. I finalment, tenim la intenció de començar un procés mobilitzador sostingut i sostenible, que recuperi i incrementi les inversions per a garantir una bona educació pública.

Proposem, doncs, als consells escolars dels centres públics que es pronunciïn sobre la situació econòmica i funcional de l’educació, fent paleses les mancances i dificultats per les quals estan passant, i que remetin una resolució en aquest sentit al President Mas, al Departament d’Ensenyament i al Síndic de Greuges. Us facilitem un model de resolució, que esperem que discutiu, modifiqueu, completeu... amb el vostre propi criteri i la vostra pròpia realitat.

Les organitzacions que signem a sota ens comprometem a recollir les resolucions i a fer-les arribar als seus destinataris.AEP • AJEC • AMRS • CCOO • CNJC • FAPAC • FAPAES • FMRP • OBIPD • SE SEPC • UGT • USTEC-STEs